Rejestracja przedstawienia “Zwykłe potrzeby”, która odbyła się w lipcu 2006 roku w nieczynnej sali baletowej Teatru Rozrywki w Chorzowie, gdzie spektakl został przygotowany podczas rezydencji Teatru A Part tamże. W przedstawieniu wystąpili: Maciej Dziaczko, Marta Kadłub, Joanna Pyrcz, Monika Wachowicz.

Więcej o przedstawieniu: http://apart.art.pl/pl/spektakle/zwykle-potrzeby/.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”.

Recording of the performance “Basic Needs”, which took place in July 2006 in the closed ballet hall of the Teatr Rozrywki in Chorzów, where the performance was prepared during the residence of Teatr A Part there. The performance was performed by: Maciej Dziaczko, Marta Kadłub, Joanna Pyrcz, Monika Wachowicz .

More about the performance: http://apart.art.pl/en/spektakle/basic-needs/.

Co-financed by the National Center for Culture as part of the “Culture in the Network” program.