Model: Amelia Braymut(https://vk.com/ameliabraymut)
Song:Miley Cyrus
Video by Sergey Golubev aka fonarick.ru